Farské oznamy: 4. nedeľa v Cezročnom období – 28.1.2024