Farské oznamy: 4. nedeľa v Cezročnom období – 29.1.2023