Farské oznamy – 4. nedeľa v Cezročnom období – 3.2.2019