Farské oznamy: 5.nedeľa v Cezročnom období – 9.2.2020