Farské oznamy: 6. nedeľa v Cezročnom období – 13.2.2022

Online vysielanie sv.omše 13.2.2022 o 10.30 hod. https://www.youtube.com/channel/UCLciB1MoQEn1ddNnjg7AjDg/

Drahí farníci a priatelia farnosti Miloslavov!

Bolo by pre nás veľkou pomocou v pastoračnom úsilí a pri hlásaní evanjelia, ak by ste vyplnili dotazník priložený nižšie.

https://forms.gle/Td5eJnjC4hCAqN458

Chceme vedieť, čo by pomohlo vo farnosti, v akej oblasti vidíte medzery, do čoho máme investovať úsilie, a čo by pomohlo pri pastorácii. Venujte minútu času krátkemu dotazníku. Veríme, že pomôže v snahe viac sa priblížiť veriacim a osloviť neveriacich, lepšie sa spoznať pri rôznych aktivitách. Ďakujeme v mene pána farára a “pastoračného tímu”.