Farské oznamy – 6. nedeľa v Cezročnom období – 17.2.2019