Farské oznamy: 6. veľkonočná nedeľa – 9.5.2021

09.05.2021 – 6. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/tzfv9zLet18

10.5. 2021 – pondelok –
11.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/i0SoL3HwVbg
12.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/mOuk-VauZss
13.05.2021 – štvrtok Nanebovstúpenie Pána
7:30 https://youtu.be/mioQsUL8KWc
18:00 https://youtu.be/lzCLcP0m6MI
14.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/Ygz0Zu3YP80
15.05.2021 – sobota 18:00 https://youtu.be/_TsQZgSJ7uA
16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ