Farské oznamy: 7. nedeľa v Cezročnom období – 19.2.2023