Farské oznamy – 7.nedeľa v Cezročnom období – 24.2.2019