Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa – 16.5.2021

16.05.2021 – 7. veľkonočná nedeľa 7:30 nevysielaná a 10:30 https://youtu.be/5vICp3DwyMQ

17.05.2021 – pondelok –
18.05.2021 – utorok 18:00 https://youtu.be/Sa6yab8rVZ0
19.05.2021 – streda 18:00 https://youtu.be/frzZqW6fMPs
20.05.2021 – štvrtok 18:00 https://youtu.be/Pt84gGwjPAk
21.05.2021 – piatok 18:00 https://youtu.be/DWR_WrhtLpc
22.05.2021 – sobota 18.00 https://youtu.be/vtD2Y2LGaHs
23.05.2021 – nedeľa Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce 10:30 https://youtu.be/UdvK8K0oRL8