Farské oznamy: 9. nedeľa v Cezročnom období – 2.6.2024