Farské oznamy: Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána – 28.3.2021

28.03.2021 – Kvetná nedeľa 10:30 https://youtu.be/irKTeQdW-xQ

28.03.2021 – Krížová cesta 15:00 https://youtu.be/JxIFxJIiXa8
29.03.2021 – Pondelok 18:00 https://youtu.be/J0y2QXHI5zQ
30.03.2021 – Utorok 18:00 https://youtu.be/eU1w0RGKntQ
31.03.2021 – Streda 18:00 https://youtu.be/TGXwyxQkBbk
01.04.2021 – Štvrtok 18:00 https://youtu.be/aBVOKq14daM
02.04.2021 – Piatok 8:00 https://youtu.be/W2PLNLZmqRk
02.04.2021 – Veľký piatok 15:00 https://youtu.be/6Mm4m3H1AwU
03.04.2021 – Sobota 8:00 https://youtu.be/pINVuRJmO9A
03.04.2021 – Biela sobota 18:00 https://youtu.be/bbpCZve0614
04.04.2021 – Veľkonočná nedeľa 10:30 https://youtu.be/HOBAHj_tTJ0