Farské oznamy: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie – 15.8.2021