Farské oznamy – Nedeľa Krstu Krista Pána 13.1.2019