Farské oznamy: Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 29.12.2019