Výročia svadby

Výročie svadby je čas uplynulý od sobáša, teda od uzavretia manželského zväzku. Počíta sa v ročnom intervale, často však sa oslavuje najmä takzvané okrúhle výročia (každých desať rokov) či štvrťstoročné výročia („strieborná“ a „zlatá“ svadba). Aby bolo možné dosiahnuť na ďalšie výročie, je potrebné sa o váš vzťah starať (niekedy aj opravovať). Každý jeden rok stojí za oslavu. A nezabudnite na darček.  […]

Read More »

Evanjelium podľa kríža

Cyklus obrazov (akryl na ľanovom plátne) Ján Hladík 2021-2022 Príbeh sa odvíja v dvoch horizontálnych úrovniach: samotný kríž vkomponovaný do kruhu v hornej časti predstavuje nekonečno – večnosť a v dolnej časti je zobrazená matéria zeme a my ako jej súčasť. Pôsobením svetla sa naša hmota očisťuje, rozplýva a stúpa za Svetlom. UTRPENIE Tu je expresívne znázornené utrpenie, cez ktoré však […]

Read More »