Kostol Božieho milosrdenstva má tvar plachetnice, pohľad z vtáčej perspektívy

Kostol plný symbolov

Náš kostol – Kostol Božieho Milosrdenstva v Miloslavove, Alžbetinom Dvore – bol postavený v roku 1998 ako výsledok volania a modlitieb veriacich v obci Miloslavov. Miloslavov bola jedna z mála obcí na Slovensku, ktorá nemala vlastný katolícky chrám. Úmysel sa podaril až po 77 rokoch existencie obce, keď po necelom roku príprav a výstavby bol […]

Read More »

Farské oznamy: 17. nedeľa v Cezročnom období – 25.7.2021

Ako podporiť farnosť Ak by ste chceli finančne podporiť aktivity v našej farnosti, svoje milodary môžete posielať na číslo účtu: IBAN: SK76 0200 0000 0040 3657 9956 BIC kód banky: SUBASKBX Ďakujeme Prikladám QRkód s vloženým číslom účtu na hodnotu 20€.Naskenovaním zobrazeného QR kódu cez vašu mobile-banking aplikáciu budete môcť odoslať dar vo výške 20€. Čiastku je samozrejme […]

Read More »

100 rokov Miloslavov

V nedeľu nedeľu 27. júna bola slávnostná svätá omša o 10.30 hod. pri príležitosti 100 –ročnice osídlenia našej obce.Pozvaný je slávnostný kazateľ z bratov Dominikánov. Pri svätej omši je pozvanáľudová folklórna hudba pod vedením primášky Lenky Trnkovej, ktorá zahraje ajpred kostolom pri malom agapé, na ktoré vás srdečne pozývam.A bola slávnostne zasadená LIPA. Po kliknutí […]

Read More »