Kontakt

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Alžbetin Dvor 119
900 42 Miloslavov

Správca farnosti
Mons. Felix Mikula
diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy

+421 2 4445 8888
+421 910 927 495

Všetky duchovné záležitosti sa budú riešiť na našom farskom úrade na uvedenej adrese.
To sa týka krstov, sobášov, nahlásenia pohrebov, zaopatrovania chorých a iné duchovné služby.

Na kontakt s p. farárom využite hore uvedené mobilné číslo.