Kontakt

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Alžbetin Dvor 119
900 42 Miloslavov

Správca farnosti
Mons. Felix Mikula
diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy

+421 2 4445 8888
+421 910 927 495

Všetky duchovné záležitosti sa budú riešiť na našom farskom úrade na uvedenej adrese.
To sa týka krstov, sobášov, nahlásenia pohrebov, zaopatrovania chorých a iné duchovné služby.

Kontaktný formulár:

  Vaša správa bude vytlačená a doručená p. farárovi.
  Prosím o trpezlivosť ohľadne odpovede. Mailová schránka je kontrolovaná iba niekoľkokrát do mesiaca.
  Odporúčam osobný kontakt pred alebo po sv. omši prípadne mobilný telefón.

  Údaje vyžadujeme preto, aby sme mohli odpovedať na váš podnet.
  Zadané osobné údaje sa ďalej neuchovávajú v žiadnej databáze.

  Správa bude doručená na mailovú adresu info(a)faramiloslavov.sk