Kontakt

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Parková 119/6
900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor

Správca farnosti
Mons. Felix Mikula
diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy

+421 2 4445 8888
+421 910 927 495

Všetky duchovné záležitosti sa riešia osobne na farskom úrade na uvedenej adrese, alebo telefonicky.
To sa týka krstov, sobášov, nahlásenia pohrebov, zaopatrovania chorých a iné duchovné služby.

Mailová adresa info@faramiloslavov.sk je spravovaná správcom webu a správy v nej sú kontrolované sporadicky.

Na kontakt s p. farárom využite hore uvedené mobilné číslo.