Kronika filiálka Miloslavov 2011

Úvod

Táto „Pamätná kniha“ bude volným pokračovaním záznamov, ktoré sú uložené v ôsmych fotoalbumoch so stručnými zápismi o krstoch, sobášoch a o najzaujímavejších akciách zo života veriacich v našej filiálke za roky 1996 – 2009. Toto obdobie zachytila a zdokumentovala podľa možných a dostupných podkladov kostolníčka pani Jarmila Podmanická. Písomné záznamy zo života veriacich v našej filiálke budú vedené naďalej v tejto „Pamätnej knihe“ a prílohou bude fotoalbum zachytávajúci obrazový materiál z daného obdobia.

Štatistika za rok 2011

Krsty 20
Sobáše 3 z toho 1 zlatý
Pohreby 2

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač