Kronika filiálka Miloslavov 2012

Kronika str. 45

 • 9.decembra po sv. omši prišiel v našom kostole medzi deti sv. Mikuláš so svojim sprievodom. Po vtipnom príhovore sv. Mikuláša (Peter Mahút) prítomné deti dostali balíčky s rôznymi dobrotami. Akciu organizovalo vedenie Ružencového bratstva na čele s pani Ľ. Pilákovou.
 • V období od 15.12. do 20.12. boli rozdelené peňažné poukážky na nákup tovaru v miestnom obchode pre všetkých núdznych, chorých a invalidných občanov v obci bez ohľadu na vek, národnosť alebo príslušnosť k cirkvi.
 • 22. decembra miestny veriaci – muži už po 15.-krát stavali veľký vianočný strom, ktorý sa každoročne stal dominantou vianočnej výzdoby kostola. Pri stavaní prišiel nešťastnou náhodou k úrazu, ktorý utrpel brat Pavol Jurčík, ktorému po úraze museli operovať bedrový kĺb. Táto nešťastná udalosť potvrdila rozhodnutie – viac nestavať veľký strom, ale zamerať sa na menšie vianočné stromčeky.
 • 24. a 25- decembra, teda na polnočnú sv. omšu ako i na 1. sviatok vianočný sv. omše sprevádzali a program pripravili miestne mamičky s deťmi pod vedením Jany Krnáčovej, Jany Škriniarovej, Lubice Pilákovej a Drahomíry Sabovej.
 • 26. decembra, na druhý sviatok vianočný sv. omšu sprevádzal a program pripravil súbor Ľuba Šestáka z Dunajskej Lužnej.
 • Počas decembra 2012 pokračovalo sa v prístavbe kostola – nová pastoračná miestnosť:
  – vybavenie a dolaďovanie projektovej dokumentácie
  – pracovná schôdza zainteresovaných pánov arch. Trizuliaka, ing. Pavla Karabu, pani Jarky Podmanickej a pani Frimelovej z obecného úradu.
  – vybavovanie stavebného povolenia
  – založenie zálohy 10.000€ na započatie prác (15.XII)
  – záver stavebných prác – január 2013
  – Posviacka kostolnej prístavby – 7.apríl 2013

Štatistika za rok 2012

Krsty 16
Sobáše 0
Pohreby 4

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač