Kronika filiálka Miloslavov 2013

Záver roka 2013

Nový rok začal slávnostnou svätou omšou, ktorú svojim programom obohatili deti a mamičky pod vedením pani Krnáčovej. Žalmy a Ave Mária spievala pani Ľ. Jakubíková.

6.1. – Hromnice v kostole svätenie vody. Svätenie domov a príbytkov miestnych veriacich vykonal páter Antonín Ján Husovský.

V dňoch 16.2.-24.2. prebiehali celofarské misie. V našej filiálke boli 3 prednášky, ktoré viedol páter Václav Hytils z rádu Redemptoristov.

Vzácna návšteva.
Dňa 7.4.2013 zavítal na arcibiskupskú vizitáciu do našej filiálky Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup bratislavskej diecézy, predseda Konferencie biskupov Slovenska. V tento deň sme slávili sviatok Božieho milosrdenstva a odovzdanie novej Pastoračnej miestnosti do užívania. Mons. arcibiskup posvätil nové priestory a súčasne vyzdvihol 15. výročie od posviacky nášho kostola, čo sme si po slávnostnej sv. omši pripomenuli na spoločnom „agapé“ v kultúrnom dome. Spoločného posedenia sa zúčastnili okrem domácich veriacich i hostia – otec arcibiskup so svojim sekretárom dp. Lukášom, pátri dominikáni z farského úradu v Dunajskej Lužnej, starosta našej obce pán Milan Baďanský s rodinou a predstavitelia z bratských cirkví a susediacich obcí.

 

Pastoračné aktivity v Pastoračnej miestnosti sú: Týždenné stretnutia „Modliace sa matky“, premietanie filmov a DVD pre mládež, nácviky programov na detské sv. omše a stretnutia „Nad bibliou“ s pátrom Svoradom.

6.12. – po sv. omši bolo stretnutie detí s Mikulášom, kde darčeky pre deti zabezpečili mamičky pod vedením pani Ľubice Pilákovej.

Napriek dohode, že sa nebude stavať veľký vianočný strom, sme ho v kostole opäť postavili. Prijali sa technické opatrenia na ukotvenie stromu. A tak v dňoch 4.-23.12.2013 sme obdobne ako po iné roky postavili a vyzdobili vianočné stromky a zostavili „Betlehem“.

V dňoch 24.-28.12.2013 prebiehali slávnostné sväté omše a sprievodné obrady. Priebeh týchto omší dopĺňal detský spevácky súbor a súbor pod vedením Janky a Pavly Krnáčových.

V auguste 2013 došlo ku zmene v obsadení FÚ rádom dominikánov. Z farnosti na iné pôsobisko odišli p. Albert, Martin, Lukáš ŽD, Reginald ŽD a páter Matúš.

Prišli noví: Páter Matej Juraj Šulík, páter Bruno Branislav Donoval, páter Svorad Ján Duda OP. Vedúcim administrátorom FÚ ostal naďalej páter Stanislav Peter Vavrek, ktorému pomáhajú pátri Antonín Ján Husovský a páter Bohuslav Tomáš Jančiar.

 

Štatistika za rok 2013

 

Krsty 18 (6 chlapcov, 12 dievčat)
Sobáše 0
Pohreby 8 (4 muži, 4 ženy)
Sväté prijímanie 3 deti

Vyučovanie náboženstva v škole: sestra Jozefa.

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač