Kronika filiálka Miloslavov 2016

Záver roka 2016

Štatistika za rok 2016

 

Krsty 16 (12 chlapcov, 4 dievčatá)
Sobáše 2
Pohreby 7 (1 muži, 6 ženy)

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač