Nedeľa 22.03.2020

Milí priatelia, milí moji farníci!

V túto nie najľahšiu dobu, ktorú všetci prežívame, sa obraciam aj ja k Vám s poďakovaním za modlitby a vzájomnú spolupatričnosť vo farskom spoločenstve.
Za Váš záujem, či niečo nepotrebujem alebo čo potrebujem, patrí Vám za to vďaka.
Každý deň slúžim súkromnú svätú omšu, do ktorej Vás všetkých zahŕňam aj keď Vaša fyzická prítomnosť mi chýba, ale za čas, čo som medzi Vami, rozhliadnuc sa po kostole si Vás viem predstaviť, ktorí kde sedávate alebo stojíte.

Som Vám k dispozícii k duchovnej službe podľa možností a okolností, ktoré prežívame. Zvlášť mnohí sa pýtate ohľadom sviatosti zmierenia – spovede. Je možnosť telefonicky mi zavolať a dohodnúť si termín.
Čo sa týka spovede k prvému piatku mesiaca apríla, bližšie informácie budú uvedené na našej stránke.
Čo sa týka krstu, manželstva a sviatosti pomazania chorých alebo návštevy chorých v domácnosti, je potrebné si dohodnúť telefonicky vopred. +421 910 927 495

V nedeľu 22.marca budeme pokusne vysielať súkromnú svätú omšu o 9.00 hod. cez aplikáciu ZOOM.

https://zoom.us/j/3216612680

Prajem Vám pokojné prežívanie pôstneho obdobia, v ktorom nachádzajme duchovnú silu pri prežívaní súčasnej situácie. Pozdravujem Vás a posielam požehnanie do Vašich rodín.