Nedeľa Božieho milosrdenstva – hody

V nedeľu 1.5.2011 sa v kostole Božieho milosrdenstva slávila slávnostná hodová sv. omša.