Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 30.12.2018