Posviacka adventného venca

Počas sv. omše na prvú adventnú nedeľu p. farár Mikula posviacal adventné vence a po sv. omši pred kostolom posviacal veľký adventný veniec, ktorý ostane celé adventné obdobie pred kostolom. Po posvätení nás pohostil chlebom s masťou a cibuľkou a vareným vínom.

Na prehratie v plnej veľkosti stlačte po spustení na klávesnici F