Posviacka farskej budovy 18.11.2018

Dňa 18.11.2018 po svätej omši sme sa shromaždili pri vstupe do novo opravenej budovy, ktorá slúži ako farský úrad, aby bola budova posvätená a prijala nové meno po panovníčke Alžbete.

Na prehratie v plnej veľkosti stlačte po spustení na klávesnici F