Požehnanie kríža pri príležitosti dokončenia obnovy kostola 13.11.2022

2022-11-13
Po obnove kostola (nová strecha, nová fasáda, vymaľovanie interiéru, presunutie svätostánku do stredu kostola,… ) sa v nedeľu konala konsekrácia nášho novoopraveného kostola Božieho milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu celebroval generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy pre klérus a sviatosti o. Daniel Ižold.

P. farár Mons. Felix Minula z vďačnosti nechal vyhotoviť kríž a osadiť pred kostolom. Požehnanie kríža vykonal Mons. Mgr. Daniel Ižold.
Nasledovalo hojné agapé a dobrá nálada. Na sv. omši a agapé sa zúčastnili naši farníci, ale aj bývalí farníci p. farára zo Stupavy a obyvatelia z priľahlých obcí.

Kompletná galéria v Človek a viera, Author: Lucia Kralova 13.11.2022


V plnej kvalite s vodoznakom https://photos.app.goo.gl/Qt9ygGWhFibwf2397