Modlitby matiek

Modlitby matiek vznikli v Anglicku v roku 1995 a sú súčasťou Komunity Útecha. Viac  informácií nájdete na www.modlitbymatiek.sk.

Vo farnosti máme 2 modlitbové skupiny Modlitieb matiek.

Mladšie mamy – kto má záujem o modlitby matiek v dopoludňajších hodinách kontaktujte Veroniku: vskurlova@gmail.com

Staršie mamy sa modlia každú stredu po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti farnosti. Kontakt: drahusa.szabova@gmail.com

Z histórie Modlitieb matiek

Hnutie Modlitby matiek vzniklo v auguste 1995,  na katolíckej charizmatickej konferencii „Nový úsvit“ vo Walsinghame, ktorú organizuje komunita Princa Pokoja Dve staré mamy Veronika a Sandra začali odovzdávať v modlitbe svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže zmeniť chod vecí. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého sveta. V apríli roku 1996 sa aj na Slovensku začali dve matky modliť za svoje deti. Onedlho vznikli viaceré skupinky MM.

Spiritualita MM je spiritualita života Panny Márie. Matky sú pozvané žiť život podľa príkladu života Panny Márie, život modlitby, odovzdanosti, dôvery, lásky, trpezlivosti. Nesmieme radiť a ohovárať. Matky svoje problémy vkladajú do modlitby a prosia Pána Ježiša o Jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že On ich miluje najviac a len On vidí aj v skrytosti. Matky sa stretávajú v malých skupinkách dve až osem matiek, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete. Len na Slovensku sú modlitbami matiek pokryté všetky dni v týždni od rána od piatej hodiny do neskorého večera.
Dnes sa v našej krajine modlia tisíce matiek v malých skupinkách. Odpoveďou na Modlitby matiek bol vznik komunity Útecha, do ktorej patria okrem skupín Modlitieb matiek aj skupinky Modlitieb otcov a Detí viery. Otcovia biskupi zo všetkých diecéz vyjadrili spokojnosť s ovocím MM, ktoré vidia vo svojich diecézach, a dali  svoje požehnanie pre ďalšie pôsobenie. Vo svojich listoch vyjadrili radosť so vznikom Modlitieb otcov.

Od roku 1997 sa na Slovensku koná každý rok na jar veľké stretnutia MM. Každý štvrťrok sa matky z MM stretávajú na modlitbovom trojdní, ktoré sa v rovnakom čase koná na celom svete. Sú to modlitby odprosenia, odpustenia a modlitby chvál. Tieto modlitby sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle.

MM sú dnes v 106 krajinách celého sveta. Od roku 1999 sa každý rok koná konferencia koordinátoriek MM z celého sveta. Na nej sa

Koordinátorka: Ing. Janka Pajanová, Fedinova 5, 851 01 Bratislava 5,
e-mail: modlitbymatiek@yahoo.com;  slovakia@mothersprayers.org; www.modlitbymatiek.sk

Poštová adresa: Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 01 Bratislava 5

Dom útechy: Haanova 11, Bratislava Petržalka, tel./fax: 02/62412629