Modlitby matiek

Modlitby matiek vznikli v Anglicku v roku 1995 a sú súčasťou Komunity Útecha. Viac  informácií nájdete na www.modlitbymatiek.sk.

Vo farnosti máme 2 modlitbové skupiny Modlitieb matiek.

Mladšie mamy – kto má záujem o modlitby matiek v dopoludňajších hodinách kontaktujte Veroniku: vskurlova@gmail.com

Staršie mamy sa modlia každú stredu po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti farnosti. Kontakt: drahusa.szabova@gmail.com