Modlitby otcov Miloslavov

Modlitby otcov sú každý utorok po sv. omši (leto cca 19:15, zima cca 18:45) v zákrstí farského kostola.

Odovzdanie sa BohuPre všetkých mužovBožie stvoreniePripojte sa
1) Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami2) Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI – akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.3) Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.4) Budeme skutočne radi, ak sa k nám pripojíte.
Prídi v utorok, alebo napíš modlitby.otcov @ faramiloslavov.sk

Ako prebiehaju naše stretnutia?

Utvoríme polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za ktorých sa chceme modliť.

Modlíme sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdáme tieto problémy Pánovi.

Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.

Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce. Uistíme všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.

Základné informácie o stretnutiach môžete nájsť aj v samotnej 
Stiahnút obálku knižočky (1300kB)
Stiahnút knižočku – vnútro (230kB)

Linky:

Motlitby otcov (SK): https://www.modlitbyotcov.sk/index.html

Fathers Prayers: http://www.fathersprayers.org

Mothers Prayers: http://www.mothersprayers.org

Modlitby otců (ČR): http://www.modlitbyotcu.cz/