Čo sú Modlitby otcov?

Modlitby otcov založil podľa vzoru Modlitieb matiek diakon Maurice Williams.

Molitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené pre otcov a mužov.

Otcovia sa pravidelne stretávajú v skupinkách dvoch až ôsmich mužov či už doma, v kostole, alebo hocikde inde, aby sa spolu modlili za všetkých otcov a ich rodiny.

Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami.

Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI – akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.

Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.

Budeme skutočne radi, ak sa k nám pripojíte.

Modlitby otcov, Modlitby matiek a Deti viery sú súčasťou spoločenstva Útecha (The Solace Community, v Anglicku registrované ako charitatívna organizácia pod číslom 1061402/0).