Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.
Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach
a keď zlyhávame vo svojej úlohe
milovať a ochraňovať naše rodiny. 

Chceme sa odvrátiť od vecí,
ktoré nás od Teba oddeľujú.
Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy
a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme. 

Pane, daj nám silu a veď nás,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie. 

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si nám zveril do opatery,
chráň ich pred každým zlom
a škodlivými vplyvmi. 

Žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby ich naďalej viedol Duch Svätý. 

Amen.

Ďalšie modlitby môžete nájsť v samotnej  knižočke – vnútro (230kB)