RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci! Obdobie, ktoré sme prežívali, bolo určite pre nás všetkých náročné. Snažili sme sa maximálne byť

Viac ...

Farské oznamy

Viac ...

História

História kostola a jeho súčasnosť Obec Miloslavov bola odjakživa aj domovom Božieho chrámu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime históriu kostolov v našej...

Read More

Spoločenstvá

Pravidelné modlitbové stretká Modlitby otcovkaždý druhý utorok po sv. omši (cca 19:45)Svätý ruženecštvrtok 15:00Modlitby matiekštvrtok po sv. omši (leto 20:00,...

Read More

Program bohoslužieb

Program bohoslužieb počas karantény je neplatný. Orientujte sa podľa Farských oznamov https://faramiloslavov.sk/farske-oznamy/ . Sledujte sv. omše online na Youtube kanálu...

Read More

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Miloslavov Alžbetin Dvor 119 900 42 Miloslavov Správca farnosti Mons. Felix Mikula diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy +421...

Read More

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci!

Obdobie, ktoré sme prežívali, bolo určite pre nás všetkých náročné. Snažili sme sa maximálne byť s vami spojení osobnou modlitbou a vysielanými svätými omšami a ostatnými náboženskými podujatiami vo farnosti. Čiastočné uvoľňovanie nám posilňuje nádej, ale nás zároveň zaväzuje k zodpovednosti za seba i za iných.

V eucharistii objavujme stále viac a viac silu, pokoj a istotu. To je odkaz Pána Ježiša z Večeradla: „Toto robte na moju pamiatku.“ V takom duchu sme prežívali aj prvé sväté prijímanie detí z našej farnosti, ktoré bolo 29. mája. Slávnosti, ktoré vychádzajú z veľkonočného tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, završuje slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, z ktorého prebodnutím stotníka vyšla krv a voda. Z tohto tajomstva plynú aj sviatosti Cirkvi ako duchovná sila. Povzbuďme sa ku prijímaniu sviatostí, ako je sviatosť zmierenia, ktorú bolo počas pandémie ťažšie vysluhovať. Neodkladajme však až potom, až neskôr. Z minulosti sa poučme a žime prítomnosť.

Čo sa týka krstu, manželstva a sviatosti pomazania chorých alebo návštevy chorých v domácnosti, je potrebné si to dohodnúť telefonicky vopred. +421 910 927 495.

Počas dňa je bočný vchod pri sakristii otvorený.  Môžete sa prísť v tichosti modliť, pokloniť. V uponáhľanosti dnešnej doby nepovažujme čas, keď sa zastavíme v kostole a poprosíme a poďakujeme, za stratený. Sú to požehnané chvíle, ktoré nám dajú silu, čo mám robiť a ako to mám robiť. Dôverujme Bohu, aby strach z nákazy choroby nepohltil našu dôveru, lebo aj v tejto dobe platia Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“