RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci! Na základe rozhodnutia epidemiologickej komisie od 1.1.2021 nemôžu byť kostoly otvorené pre verejnosť. Sväté omše

Viac ...

Farské oznamy

Viac ...

História

História kostola a jeho súčasnosť Obec Miloslavov bola odjakživa aj domovom Božieho chrámu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime históriu kostolov v našej...

Read More

Spoločenstvá

Pravidelné modlitbové stretká Modlitby otcovkaždý druhý utorok po sv. omši (cca 19:45)Svätý ruženecštvrtok 15:00Modlitby matiekštvrtok po sv. omši (leto 20:00,...

Read More

Program bohoslužieb

Program bohoslužieb počas karantény je neplatný. Orientujte sa podľa Farských oznamov https://faramiloslavov.sk/farske-oznamy/ . Sledujte sv. omše online na Youtube kanálu...

Read More

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Miloslavov Alžbetin Dvor 119 900 42 Miloslavov Správca farnosti Mons. Felix Mikula diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy +421...

Read More

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci!

Na základe rozhodnutia epidemiologickej komisie od 1.1.2021 nemôžu byť kostoly otvorené pre verejnosť.

Sväté omše môžu byť vysielané online bez účasti veriacich, v kostole môže byť len nutná technická asistencia. Úmysly svätých omší budem slúžiť tak, ako boli nahlásené.

Sväté omše, ktoré sa budú vysielať cez youtube kanál, budú uvedené vo farských oznamoch. Link na youtoube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCLciB1MoQEn1ddNnjg7AjDg/

Čo sa týka krstu, manželstva a sviatosti pomazania chorých alebo návštevy chorých v domácnosti, je potrebné si to dohodnúť telefonicky vopred. +421 910 927 495.

Počas dňa je bočný vchod pri sakristii otvorený.  Môžete sa prísť v tichosti modliť, pokloniť. V uponáhľanosti dnešnej doby nepovažujme čas, keď sa zastavíme v kostole a poprosíme a poďakujeme, za stratený. Sú to požehnané chvíle, ktoré nám dajú silu, čo mám robiť a ako to mám robiť. Dôverujme Bohu, aby strach z nákazy choroby nepohltil našu dôveru, lebo aj v tejto dobe platia Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Tak ako každý liturgický rok pred najväčšími cirkevnými sviatkami veľkonočnými máme 40-dňové pôstne obdobie. V tomto roku začína pôstne obdobie 17. februára Popolcovou stredou, kedy prijímame symbol pokánia – popol. V tomto roku to nie je možné udeľovať osobne pri svätej omši. Na Popolcovú stredu pri svätej omši udelím osobitné požehnanie, v ktorom sa otvoríme pre význam pokánia i pre dnešného človeka. Pôst nie je návod na schudnutie, ale na obohatenie nášho ducha. Nájdime si čas pre seba, oprášme Sväté Písmo, otvorme si ho a možno v tej chvíli pochopíme, čo nám chce Boh povedať. Pripravme sa na najväčšie cirkevné sviatky duchom úprimného pokánia a dôvery, že Boh je pri nás i v situácii, ktorú prežívame. Kríž, ktorý bol pre Židov pohoršením, pre pohanov bláznovstvom, možno i dnešná doba to takto niekedy chápala. Kríž však je nástrojom spásy, duchovného obohatenia a posily niesť svoje každodenné kríže spolu s Kristom. Prajem Vám pekné a na ducha bohaté pôstne obdobie.

V dňoch, keď nemôžete byť účastní na svätých omšiach v kostole, buďte spojení so mnou v čase, keď slúžim svätú omšu a ja budem spojený s Vami, aby sme vytvorili spoločenstvo, ktoré prosí Pána Boha o odvrátenie pandémie s prosbou o silu dôvery a nádeje.

Aj do týchto dní Vám intenzívnejšie prajem vnútorný pokoj, duchovnú silu, vzájomné porozumenie a Božie požehnanie do Vašich rodín.