RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Vysielaná svätá omša bude v nedeľu o 10.30 hod. cez youtoube kanál. Možnosť prijať Eucharistiu bude v nedeľu od 11.30 -

Viac ...

Farské oznamy

Viac ...

História

História kostola a jeho súčasnosť Obec Miloslavov bola odjakživa aj domovom Božieho chrámu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime históriu kostolov v našej...

Read More

Spoločenstvá

Pravidelné modlitbové stretká Modlitby otcovkaždý druhý utorok po sv. omši (cca 19:45)Svätý ruženecštvrtok 15:00Modlitby matiekštvrtok po sv. omši (leto 20:00,...

Read More

Program bohoslužieb

Program bohoslužieb počas karantény je neplatný. Orientujte sa podľa Farských oznamov https://faramiloslavov.sk/farske-oznamy/ . Sledujte sv. omše online na Youtube kanálu...

Read More

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Miloslavov Alžbetin Dvor 119 900 42 Miloslavov Správca farnosti Mons. Felix Mikula diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy +421...

Read More

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Vysielaná svätá omša bude v nedeľu o 10.30 hod. cez youtoube kanál.

Možnosť prijať Eucharistiu bude v nedeľu od 11.30 – 12.00 hod.

Osobné záležitosti môžete vybavovať telefonicky alebo osobne na fare.

Milí priatelia, milí moji farníci!

Prekročili sme prah vianoc roku 2021. Chcem Vám k týmto sviatkom popriať zdravie, pokoj, radosť a Božie požehnanie. I keď máme pocit náročnosti doby, že nám chce zatieniť hodnotu vianoc, hodnota vianoc nezáleží od doby, ale od človeka, aké k nej zaujme stanovisko. Skúsme aj my vydať svedectvo dôvery v Pána Boha tak, ako Panna Mária vyslovila svoje fiat, tak, ako svätý Jozef vedel zmeniť svoje rozhodnutie. Vydávajme svedectvo viery svojím životom, spolupatričnosti jeden voči druhému, navzájom si pomáhajme a tak spoznáme, že Emanuel – Boh s nami je ten, ktorý dáva svetlo a nádej.

Betlehemská noc nechce byť romantická. Vlastne nič v nej nie je romantické. Ona nastavuje zrkadlo spoločnosti i nám. Práve v nej sa môže ukázať človek taký, aký naozaj je. Ukážme aj dnešnému svetu, že sme naozaj kresťania nielen podľa mena, ale aj svojím životom.

Prajem Vám požehnané sviatky a v nastávajúcom Novom roku pevnú nádej a dôveru ku každému dňu, ktorý bude po ňom nasledovať.