RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci! V túto nie najľahšiu dobu, ktorú všetci prežívame, sa obraciam aj ja k Vám s

Viac ...

Farské oznamy

Viac ...

História

História kostola a jeho súčasnosť Obec Miloslavov bola odjakživa aj domovom Božieho chrámu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime históriu kostolov v našej...

Read More

Spoločenstvá

Pravidelné modlitbové stretká Modlitby otcovkaždý druhý utorok po sv. omši (cca 19:45)Svätý ruženecštvrtok 15:00Modlitby matiekštvrtok po sv. omši (leto 20:00,...

Read More

Program bohoslužieb

Pondelok  – Utorok 18:00 Streda 18:00 Štvrtok  – Piatok 18:00 Sobota 7:30 Nedeľa 7:30 10:30 – za farníkov večerné omše...

Read More

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Miloslavov Alžbetin Dvor 119 900 42 Miloslavov Správca farnosti Mons. Felix Mikula diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy +421...

Read More

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ MILOSLAVOV

Milí priatelia, milí moji farníci!

V túto nie najľahšiu dobu, ktorú všetci prežívame, sa obraciam aj ja k Vám s poďakovaním za modlitby a vzájomnú spolupatričnosť vo farskom spoločenstve.
Za Váš záujem, či niečo nepotrebujem alebo čo potrebujem, patrí Vám za to vďaka.
Každý deň slúžim súkromnú svätú omšu, do ktorej Vás všetkých zahŕňam aj keď Vaša fyzická prítomnosť mi chýba, ale za čas, čo som medzi Vami, rozhliadnuc sa po kostole si Vás viem predstaviť, ktorí kde sedávate alebo stojíte.

Som Vám k dispozícii k duchovnej službe podľa možností a okolností, ktoré prežívame. Zvlášť mnohí sa pýtate ohľadom sviatosti zmierenia – spovede. Je možnosť telefonicky mi zavolať a dohodnúť si termín.
Čo sa týka krstu, manželstva a sviatosti pomazania chorých alebo návštevy chorých v domácnosti, je potrebné si dohodnúť telefonicky vopred. +421 910 927 495.

Kto potrebuje pristúpiť ku sviatosti zmierenia, má príležitosť v tieto dni v našom farskom kostole:

Utorok 31.marca v čase 16.00 – 18.00 – príležitosť pre starších nad 60 rokov

Streda a štvrtok 1.-2.apríla v čase 16.00 – 18.00

Potrebné je rešpektovať predpisy, ktoré vydala Apoštolská penitenciária dňa 19.marca 2020 ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie. Text inštrukcie nájdete na v časti Farské oznamy. Priebeh sviatosti zmierenia budú usmerňovať spolupracovníci spovedníka.

Počas dňa bude bočný vchod pri sakristii otvorený.  Môžete sa prísť v tichosti modliť, pokloniť.

Prajem Vám pokojné prežívanie pôstneho obdobia, v ktorom nachádzajme duchovnú silu pri prežívaní súčasnej situácie. Pozdravujem Vás a posielam požehnanie do Vašich rodín.

Budeme sa snažiť vysielať naživo niektoré Bohoslužby cez youtube kanál
https://www.youtube.com/channel/UCLciB1MoQEn1ddNnjg7AjDg/