100 rokov Miloslavov

V nedeľu nedeľu 27. júna bola slávnostná svätá omša o 10.30 hod. pri príležitosti 100 –ročnice osídlenia našej obce.Pozvaný je slávnostný kazateľ z bratov Dominikánov. Pri svätej omši je pozvanáľudová folklórna hudba pod vedením primášky Lenky Trnkovej, ktorá zahraje ajpred kostolom pri malom agapé, na ktoré vás srdečne pozývam.A bola slávnostne zasadená LIPA. Po kliknutí […]

Read More »

Vitrážové okná

Kostol Božieho milosrdenstva dostal tento rok predčasný vianočný darček. Sú ním vitrážové okná, ktoré zdobia všetkých 14 okien, ktoré namontovali 19.12.2020 šikovní majstri svojho remesla. 7 okien po ľavej strane a 7 okien po pravej strane. Ideálny pohlaď na vitrážové okná je cez deň od oltára alebo večer z vonku, keď je rozsvietené svetlo v […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2015

Zhrnutie roka 2015 Rok 2015 začal tak, ako predošlé roky slávnostnými sv. omšami, kde sa pri doprovodu slávenia striedali spevácky súbor detí, mládeže a klasická organ. – … Štatistika za rok 2015   Krsty 12 (8 chlapcov, 4 dievčatá) Sobáše 1 Pohreby 8 (7 muži, 1 ženy) Sväté prijímanie 15 deti Sviatosť birmovania: Dňa 21.11.2015 […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2014

Záver roka 2014 Keďže „Pastoračná miestnosť“ – ďalej len „PM“ bola daná do plnej prevádzky, zvýšil sa počet aktivít pre deti a mládež ako aj pre dospelých: – novoročnú slávnostnú sv. omšu, ako aj sv. omšu na „Tri krále“, kedy sa svätila trojkráľová voda doprevádzali hudobným sprievodom organistka pani Grujbárová – klavír a pani Šulková – husle […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2013

Záver roka 2013 Nový rok začal slávnostnou svätou omšou, ktorú svojim programom obohatili deti a mamičky pod vedením pani Krnáčovej. Žalmy a Ave Mária spievala pani Ľ. Jakubíková. 6.1. – Hromnice v kostole svätenie vody. Svätenie domov a príbytkov miestnych veriacich vykonal páter Antonín Ján Husovský. V dňoch 16.2.-24.2. prebiehali celofarské misie. V našej filiálke boli 3 prednášky, ktoré viedol páter […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2012

Kronika str. 45 9.decembra po sv. omši prišiel v našom kostole medzi deti sv. Mikuláš so svojim sprievodom. Po vtipnom príhovore sv. Mikuláša (Peter Mahút) prítomné deti dostali balíčky s rôznymi dobrotami. Akciu organizovalo vedenie Ružencového bratstva na čele s pani Ľ. Pilákovou. V období od 15.12. do 20.12. boli rozdelené peňažné poukážky na nákup […]

Read More »

Kronika filiálka Miloslavov 2011

Úvod Táto „Pamätná kniha“ bude volným pokračovaním záznamov, ktoré sú uložené v ôsmych fotoalbumoch so stručnými zápismi o krstoch, sobášoch a o najzaujímavejších akciách zo života veriacich v našej filiálke za roky 1996 – 2009. Toto obdobie zachytila a zdokumentovala podľa možných a dostupných podkladov kostolníčka pani Jarmila Podmanická. Písomné záznamy zo života veriacich v […]

Read More »