Správcovia farnosti

Správcovia farnosti   Miloslavov (Dunajská Lužná)

p. Štefan Dragúň ( 1973 – 1996 )

Kňaz dôstojný pán Štefan Dragúň dostal prvé kaplánske miesto  v Štúrove. Od roku 1971 bol kaplánom v Galante a roku 1973 bol menovaný za farára v Dunajskej Lužnej. Bol príkladom nesmierne skromného, ale statočného a dôsledného robotníka v Pánovej vinici.

p. Hilár Jozef Štefúrik OP  ( 1998- 2003 )

Bol výraznou osobnosťou vo farnosti, mnohí farníci si ho doteraz dobre pamätajú. Po odchode z farnosti Dunajská Lužná 1.9.2003  pôsobil sedem rokov vo farnosti Zvolen – Západ – a zastával ofícium administrátora farnosti.  V rokoch 2010 – 2017 pôsobil v Košiciach, kde pôsobil ako rektor kostola a venoval sa vo veľkej miere spovednej službe v dominikánskom kostole, mal  na starosti niekoľko spoločenstiev LBSD / terciári / a vykonával v diecéze duchovné obnovy.  V roku 2017 bol od 1. júna znova  asignovaný do farnosti Dunajská Lužná. Zhodou okolností si ako hlavný kazateľ v Miloslavove na 10. výročie patrocínia Božieho milosrdenstva, ktoré sa konalo  30. 3. 2008, pred záverečným požehnaním  zaprorokoval: „Bratia a sestry, dovidenia o 10 rokov“. Toto sa mu aj splnilo, pretože  dňa 8.4.2018 pri 20.výročí patrocínia Božieho milosrdenstva slúžil svätú omšu s hlavnou myšlienkou: „Cez Božie milosrdenstvo sa chceme obohatiť Božou láskou“.

p. Alfonz Vladimír Sabo OP ( 2003 – 2007 )

Páter dominikán Alfonz Vladimír Sabo OP pôsobil vo farnosti Dunajská Lužná od 1.9.1996 do 9.11.2007.  Svoje duchovné povolanie začal vstupom do noviciátu dominikánov v Košiciach dňa 28.8.1992. Po teologickom štúdiu na Cyrilo-metodejskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci bol dňa 27.6.1998 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Košiciach, v Bratislave a ako farár vo Zvolene. Od roku 1996 bol menovaný za farára v Dunajskej Lužnej. Vo farnosti Dunajská Lužná s filiálkami Rovinka, Miloslavov – Alžbetin Dvor a Kalinovo pôsobil do 9.11.2007.

 

p. Bartolomej Vladimír Hurňanský OP ( 2007 – 2009 )

Páter dominikán Bartolomej Vladimír Hurňanský OP, pôsobil vo farnosti Dunajská Lužná ako administrátor od  10. novembra 2007 do 31. decembra 2010.  Narodil sa 29.09.1968 v Levoči. Dňa 28.08. 1992  obliečkou vstúpil do Rehole dominikánov. Študoval na Cyrilo-metodejskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.  13.06. 2004 bol vysvätený za kňaza. Momentálne pôsobí vo Zvolene ako duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene.

p. Matúš František Kušnír OP ( 2010 – 2010 )

Páter dominikán Matúš František Kušnír OP pôsobil vo farnosti Dunajská Lužná prechodne ako administrátor od 1. januára 2010 do 30. júna 2010.  Narodil sa 25.01.1967 v Prešove. Dňa 28.08. 1993  obliečkou vstúpil do Rehole dominikánov. Študoval na Teologickej fakulte v Košiciach. 24.06. 2000 bol vysvätený za kňaza. Momentálne pôsobí v Košiciach.

p. Stanislav Peter Vavrek OP ( 2010 – 2018 )

Páter dominikán Stanislav Peter Vavrek OP pôsobí vo farnosti Dunajská Lužná ako administrátor od 1. júla 2010 až doposiaľ.  Narodil sa 28.08.1976 vo Vranove nad Topľou. Dňa 28.08. 1995 obliečkou vstúpil do Rehole dominikánov. Študoval na Teologickej fakulte v Košiciach. 08.06. 2002 bol vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pôsobil v rokoch 2003-2004 ako magister novicov v Konvente dominikánov vo Zvolene. V rokoch 2004 až 2010 pôsobil ako administrátor dvoch farností Leibstadt a Schwaderloch vo Švajčiarsku v Bazilejskej diecéze. Po návrate zo Švajčiarska v júli 2010  prevzal funkciu administrátora vo farnosti Dunajská Lužná. Jeho príhovor prinášame na inom mieste tohoto buletinu.

farár Felix Mikula ( 2018 – doposial )

viac informácii čoskoro…