2020-12-06 sv. Mikuláš

Aj keď tento rok je sv. Mikuláš v pandémii a Corona nepraje spoločným akciám,
sv. Mikuláš s anjelom a čertom sa rozhodli navštíviť náš kostol a s patričným odstupom potešiť našich najmenších.

Kto poznal čerta?