Farské oznamy: 13. nedeľa v Cezročnom období – 30.6.2024