Farské oznamy: 14. nedeľa v Cezročnom období – 4.7.2021