Farské oznamy: 15. nedeľa v Cezročnom období – 12.7.2020