Farské oznamy: 24. nedeľa v Cezročnom období – 11.9.2022