Farské oznamy: 3.nedeľa v Cezročnom období – Božieho Slova – 26.1.2020