„Akadémiu Carla Acutisa, Božieho influencera“

Deti a mladí z našej farnosti vás srdečne pozývajú na
Akadémiu Carla Acutisa, Božieho influencera
v nedeľu 28. apríla o 15.00 hod. v našom kostole Božieho milosrdenstva.
Všetci ste srdečne pozvaní, hlavne prvoprijímajúce deti a birmovanci s rodinami.

Vďační Bohu za všetky dobrodenia, ďakujeme Obci Miloslavov,
za podporu a spolufinancovanie tohto podujatia.