Banská Štiavnica 12.10.2019

výlet rodín s p. farárom do Banskej Štiavnice