Farské oznamy: 27.nedeľa v Cezročnom období – 6.10.2019