Farské oznamy: 14. nedeľa v Cezročnom období – 7.7.2019