Farské oznamy: 15. nedeľa v Cezročnom období – 14.7.2019