Farské oznamy: 17. nedeľa v Cezročnom období – 24.7.2022