Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období – 27.1.2019