Farské oznamy: 34.nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme – 20.11.2022

V soboty 26.11. od 15:00 bude celonočná poklona pred sviatosťou oltárnou do nedeľa rána.

Prosím o zapísanie sa na adoráciu tak ako obvykle – na zoznam v kostole, resp. na
webovej stránke farnosti.

Srdečne Vás pozývame na VEČER MODLITIEB A CHVÁL budúcu nedeľu 27.11. o 17.00 hod.
vo farskom kostole.