Farské oznamy – 5.nedeľa v Cezročnom období – 10.2.2019