Farské oznamy: 5. nedeľa v Cezročnom období – 4.2.2024